Saturday, 23/11/2019 - 04:02|
Thi đua lập thành tích chào mừng 37 năm kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20 năm ngày thành lập Trường và đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Hải Dương
Thông báo: V/v đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2018- 2019
Văn bản liên quan